navi

出展団体

Exhibitors at Hall E
(Main Hall, B2)

 • Flower-Soushoku-Ginoushikai Tokyo
 • Nihon Dress Association
 • All Nihon Yousai Ginoukyokai Tokyo Branch
 • Tokyo Dress Making Ginoushikai
 • Japan Fashion Creator Association
 • Chuo Kitsuke-shi Skill Development Cooperatives Ginoushikai
 • Tokyo Master Tailors Cooperative Association
 • Zenkoku Wasai Ginoushikai
 • Tokyo Wasai Ginoushikai
 • NPO Wasou Kyouiku Kokumin Suishin Kaigi
 • Tokyo Sewing Machine Commerce Cooperative
 • ALL JAPAN FEDERATION OF JEWELRY
 • Japanese Embroidery Krenai-kai
 • Tokyo Nihon Chori Ginoushikai
 • Zenkoku Nihon Chori Ginoushikai Rengokai
 • Tokyo Hyougu Kyouji Naisou Bunka Kyokai
 • Tokyo Coating film waterproof skills test council
 • Tokyo Waterproof Technician Association
 • Tokyo Certified Skilled Workers of Furniture Upholstery Association
 • Tokyo Shingu Ginoushikai
 • Tokyo Kawarabuki Ginousuishin Kyogikai
 • Traditional Japanese Instrumemts Promotion Association
 • Tokyoto Bankin Kogyo Kumiai
 • Tokyoto Kenchiku Bankin Ginoushikai
 • Tokyo Painting Industry Cooperative Association
 • Tokyo Tile Ginoushikai
 • Tokyo Insho Ginoushikai
 • Tokyo Tategu Kyodo Kumiai
 • National Federation of Construcion Workers' Union Tokyo
 • The Tatami Manufacturers' Association of Tokyo
 • TOKYO PLASTERERS' ASSOCIATION
 • The Japan Stone Technicians Association
 • Japan Federation of Landscape Contractors Tokyo Branch
 • Tokyo Naisoshiage Ginoushikai
 • Tokyo Mokkotoso Ginoushikai
 • Zengiren Meister Association
 • Kitajima Shibori Seisakusho Co., Ltd.
 • Wajimanuri Studio RAKU
 • HAMANO PRODUCTS CO., LTD.
 • NISHIKAWA SEIKI SEISAKUJO CO., LTD.
 • NPO All-Japan Koma Taisen Manufacturing Industry Association
 • Tokyo Metropolitan Vocational Skills Development Center
 • Tokyo Metropolitan Skills Promotion Center
  (Young Skilled Workers Development Support Projects entrusted by the Ministry of Health, Labor and Welfare)
 • Tokyo Senshoku Kogyo Kyodo Kumiai
 • Tokyo Kogei Senshoku Kogyo Kyodo Kumiai
 • Tokyo Hougakki Shoukougyou Kyodo Kumiai
 • Tokyo Shishu Kyodo Kumiai
 • Shimmizu Glass Corp.(Edo-kiriko Kyodo Kumiai)
 • Tokyo Bekkou Kumiai Rengoukai
 • Kanto Chusen Kogyo Kyodo Kumiai
 • Tokyo Shippou Industry Association
 • Japan Choukinkai
 • Edo Sashimono Association

Lobby Gallery Exhibitors
(Local Government Booth, B1)

 • "Matsukasa Wind Bell" Koundo[Miyagi pref.]
 • Tree Association[Yamagata-shi,Yamagata pref.]
 • (Zengiren Meister Fukushima Kai member) Sone Maki-e Studio[Fukushima pref.]
 • Tenmyo Casting, Sano City, Tochigi Prefecture[Tochigi pref.]
 • Zengiren Meister Association Saitama Prefecture Branch[Saitama pref.]
 • Kamo Tansu Cooperative[Kamo-shi, Niigata pref.]
 • TAKAOKA TRADITIONAL BRONZE PROMOTION COOPERATIVE ASSOCIATION[Takaoka-shi, Toyama pref.]
 • Ministry of Health, Labour and Welfare[The National Skills Competition of Japan]
 • Japan Organization for Employment of the Elderly, Persons with Disabilities and Job Seekers(JEED)[Abilympics]
 • Japan Vocational Ability Development Association(JAVADA)[The National Skills Competition of Japan]
 • Zengiren Meister Association Fukui[Fukui pref.]
 • Suzuki Kogyo Co. Ltd.[Nakatsugawa-shi, Gihu pref.]
 • Shizuoka Prefecture Bedclothes Making Skill Workers Association[Shizuoka pref.]
 • Zengiren Meister Aichi[Aichi pref.]
 • Tanba Tachikui Ceramics Cooperative[Sasayama-shi, Hyogo pref.]
 • Sakushu Kasuri Preservation Association[Okayama pref.]
 • Yamaguchi Prefecture’s Akama Inkstone Manufacturing Cooperative[Ube-shi, Yamaguchi pref.]
 • Kumamoto City Handicrafts Promotion Center[Kumamoto-shi,Kumamoto pref.]
 • Kunisaki Council for the Promotion of Shichitoui[Oita pref.]
 • Okinawa Prefecture Kimono-making skilled worker association[Okinawa pref.]

to top

ものづくり匠の技の祭典2019に戻る ものづくり匠の技の祭典2019に戻る